Dubiński, Adam. 2017. „Wydarzenia”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (3 (56), 30-31. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/442.