Abkowicz, Mariola. 2017. „Wsi Radosna, Wsi wesoła, Czyli O Karaimach W podpoznańskiej Szreniawie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 28 (2 (55), 26-27. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/426.