Abkowicz, Mariola, i Szymon Pilecki. 2008. „Oświadczenie Karaimów Polskich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (19) (wrzesień), 6. https://doi.org/10.33229/az.v0i2 (19).342.