Abkowicz, Mariola, i Szymon Pilecki. 2008. „Oświadczenie Karaimów Polskich”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 2 (19) (wrzesień), 6. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/342.