Karaimskiego Związku Religijnego, Zarząd. 2008. „Regulamin Cmentarza Karaimskiego Przy Ul. Redutowej 34 W Warszawie”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, nr 1 (18) (maj), 22-23. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/338.