Dubiński, Adam J. 2016. „Sprawozdanie Z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo W 2016 R.”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów 27 (4 (53), 32-34. http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/112.