КЛЮЙКО, Н. Дорогая п. Тамара. Awazymyz. Pismo historyczno-społeczno-kulturalne Karaimów, n. 1 (26), p. 18-19, 31 maj 2010.