Abkowicz, M. (2016). Czy to aby jest zima?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(4 (53), 2. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/99