Abkowicz, M. (2019). Podsumowanie roku w ZKP. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 57. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/882