Abkowicz, M. (2016). Nad trockim jeziorem wykład o karaimskiej edukacji. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 15. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/87