Paweec, M. (2016). Tematyka karaimska w opisie podróży Anatola Demidowa z 1837 roku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 4-9. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/85