Abkowicz, M. (2018). Działalność ZKP w roku 2018. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 20-21. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/843