Kossowska-Cezak, U. (2018). Wpatrujący się w chmury. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 8-11. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/838