Sulimowicz-Keruth, A. (2018). Gdy Karaimi z lękiem spoglądali w niebo. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 4-7. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/837