Mickiewicz, A., & Zajączkowski, A. (2018). Pielgrzym. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/836