Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2018). Kalendarium i wydarzenia. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 27. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/815