Abkowicz, M. (2018). W Gorzowie Wielkopolskim o mniejszościach. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 26. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/814