Pawelec, M. (2018). Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 16-17. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/811