Dubiński, A. (2018). Oddać życie to za mało. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 8-11. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/808