Kobecki, S., & Abkowicz, Z. (2018). Śpij, mój synu. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/806