Romanovskytė, O., Dubiński, A., & Sulimowicz, A. (2018). Ja, drzewo. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 30. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/792