Sulimowicz, A. (2018). Dawne czasy w opowieści Sergiusza Rudkowskiego. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 22-23. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/789