Rudkowski, S., & Sulimowicz, A. (2018). Ingiri Kart Łuckanyn – zmierzch dawnego Łucka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 20-22. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/788