Pilecki, K. (2018). Zachowaj też w pamięci całą drogę. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 16-19. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/787