Czeremuszkin, P., & Firkowicz, E. (2018). To, co mało znane i zapomniane. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 4-15. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/785