Halina Kobeckaitė, H. (2018). Ty, który strącasz. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/784