Abkowicz, M. (2015). Spoglądanie wstecz. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(1 (46), 2. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/738