Abkowicz, M. (2014). Minął rok. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(4 (45), 26. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/732