Tulisow, J., & Majchrowska, K. (2014). Potępione. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(3 (44), 30. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/719