Tysiąclecia, B. (2014). Czozmach 84 - Psalm 84. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(3 (44), 3. https://doi.org/10.33229/az.v25i3 (44).709