Sulimowicz, A. (2013). Wyprawa doktora Kaczkowskiego na Krym. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(1 (42), 4-11. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/682