Kobecki, S., Sulimowicz, A., & Dubiński, A. J. (2014). Janhy iłba - Z Nowym Rokiem. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(1 (42), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/681