Pawelec, M. (2013). „Zeszli się synowie Narodu w poście i worzech”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 22-23. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/674