Lewi-Babowicz, T., & Sulimowicz, A. (2013). Ujhan karuw - właściwa odpowiedź. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 20-21. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/673