Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2013). Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 12-16. https://doi.org/10.33229/az.v0i4 (41).671