Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2013). Jak powstał projekt „Orach Toju 2013”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 12-16. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/671