Dubiński, A. J. (2016). „Tatarskie sumienie” i świat nauki. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(1 (50), 10-17. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/67