Sulimowicz, A. (2013). Artystka niestała w uczuciach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 4-7. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/669