Sulimowicz, A. (2013). Artystka niestała w uczuciach. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (41), 4-7. https://doi.org/10.33229/az.v0i4 (41).669