Abkowicz, M. (2013). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (40), 31. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/665