Sulimowicz, A. (2013). Konwersje i. kontrowersje. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (40), 4-9. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/655