Pawelec, M. (2013). Nowości z bibliofilskiej półki. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (38), 20-22. https://doi.org/10.33229/az.v0i1 (38).641