Sulimowicz, A. (2012). Bryczką do Wodnik. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (37), 4-8. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/614