Sulimowicz, A. (1989). Zachariasz Abrahamowicz. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 1(1), 4-6. https://doi.org/10.33229/az.v1i1.6