Łopatto, R. (2011). Jak z wilnianina stałem się wrocławianinem. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (33), 10-15. https://doi.org/10.33229/az.v0i4 (33).560