Abkowicz, M. (2011). Pożegnanie hachana Marka Ławrynowicza. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (4 (33), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/558