Sulimowicz, A. (2017). Mniejszości w Unii Europejskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (32), 18. https://doi.org/10.33229/az.v0i3 (32).554