Sulimowicz, A. (2017). Mniejszości w Unii Europejskiej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (32), 18. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/554