Abkowicz, M. (2011). Jabłko miłości – ku pamięci czyniących dobro. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (31), 14. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/542