Abkowicz, M. (2011). Cenne wyróżnienie. Awazymyz. Pismo Historyczno-Społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (30), 23. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/533