Mardkowicz, A., & Sulimowicz, A. (2017). Jomak - Bajka. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (1 (30), 3. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/526