Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2010). Karaimskie sympozjum w Uppsali. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (28), 27. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/513