Abkowicz, M. (2010). Do Waszych rąk. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (3 (28), 2, 28. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/505