Dubińska, Z. (2010). Z opowieści pani Zosi. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, (2 (27), 7. Pobrano z http://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/497